اولين مدرسه تخصصي زبان هاي خارجي ويژه بزرگسالان

برگزاركننده دوره هاي

General English - IELTS - TOEFL - GMAT - GRE

کارگاه هاي تخصصي زبان هاي خارجي به تفکيک رشته ها

دوره آموزشی General

 

در دوره ي عمومي زبان انگليسي با هدف تقويت چهار مهارت اصلي و تقويت دايره واژگاني و دانش گرامري بر اساس استاندارد (CEFR) اتحاديه اروپا طراحي شده است.

اين دوره بر اساس کتاب هاي آموزشي American English File - 2nd Edition  طراحي و اجرا خواهد شد.

در طول دوره کتاب هاي مکمل تقويت وازگان نيز به زبان آموزان معرفي خواهد شد.

در بدو ورود به دوره يک متخصص اموزش زبان به عنوان مشاور به زبان اموزان معرفي مي گردد تا روند پيشرفت زبان اموزان را در طي دوره ها ثبت و يررسي نمايد و مشاوره هاي لازم را ارايه نمايد.

Telephone

22780681-22792597-22791454

Mail Info

info[at]bonzhivar[dot]ir

Work Time

Sat. - Thu. 08:00 - 17:00