اولين مدرسه تخصصي زبان هاي خارجي ويژه بزرگسالان

برگزاركننده دوره هاي

General English - IELTS - TOEFL - GMAT - GRE

کارگاه هاي تخصصي زبان هاي خارجي به تفکيک رشته ها

Telephone

22780681-22792597-22791454

Mail Info

info[at]bonzhivar[dot]ir

Work Time

Sat. - Thu. 08:00 - 17:00